Se till att du kan fortsätta att ta emot kortbetalningar!

Är din e-handel redo? De nya EU-/EEA-reglerna för stark kundautentisering (även kallat SCA, Strong Customer Authentication) av kortbetalningar på nätet har trätt i kraft den 14 september 2019.

De nya direktiven som introducerades i och med PSD2 (Det andra betalningsdirektivet) innebär att dina e-handelskunder kommer att behöva ange mer information vid sitt köp efter den 14 september. Syftet är att minska bedrägerier med hjälp av förbättrad säkerhet vid betalningar online. Om din e-handel inte uppfyller de nya kraven behöver din checkout uppdateras med stark kundautentisering (SCA).

Stark kundautentisering är ett extra lager av säkerhet, vilket vanligtvis kallas för tvåfaktorsautentisering. Det betyder att dina kunder kan komma att behöva ange två olika typer av information från följande kategorier vid kortbetalning online.

Stark kundautentisering måste användas för alla elektroniska transaktioner online, med vissa undantag. Exempel på dessa undantag är låga belopp (transaktioner på eller under 30 Euro eller motsvarande belopp i svenska kronor), återupprepade betalningar (samma belopp som dras periodvis, exempelvis prenumerationer) och transaktioner till betrodda mottagare som redan finns med på en ”whitelist”.

Se till att din e-handel är uppgraderad med stark kundautentisering redan idag.

 

Behöver du hjälp med uppgraderingen? Kontakta din inlösare idag.

I vårt toolkit finns material som hjälper dig att hantera PSD2 och SCA. Där ges en bakgrund till hur bedrägerier online ser ut och hur Mastercard® Identity Check skyddar din verksamhet. Det ger dig också en större förståelse för terminologin och kraven från PSD2, inklusive svaren på de vanligaste frågorna.

Hur hjälper Mastercard till med dessa förändringar?

Mastercard® Identity Check är vår lösning för att möta kraven om stark kundautentisering i och med PSD2. Lösningen bygger på nästa generations autentiseringsstandard för onlinebetalningar (EMV® 3-D Secure) för att ytterligare minska bedrägerier och antalet avbrutna köp, samt att bidra till en förhöjd användarupplevelse.

Mastercard® Identity Check förbättrar säkerheten för betalningar online och förbättrar kundupplevelsen ytterligare samt ökar antalet godkända köp. De flesta kortbedrägerier sker idag vid onlinebetalningar, ca 75% av alla kortbedrägerier1. Med Mastercard® Identity Check får din e-handel:

Vad är fördelarna med Mastercard® Identity Check?

Det gör din e-handel helt redo för de senaste finansiella regleringarna gällande kortbetalningar online. Din betalväxel (PSP/inlösare) bör hålla dig informerad om vilka krav som ställs på din e-handel. Har du inte hört ifrån dem föreslår vi att du kontaktar dem.

Mastercard® Identity Check hjälper dig också att:

Mastercard® Identity Check hjälper dig att hantera kraven från PSD2 och hjälper dig att få en högre godkännandegrad.

1. EUROMONITOR, FICO, 2016, 2. MASTERCARD TRANSACTION DATA, 2017, 3. DATA PASSWORDS BREACH INVESTIGATIONS REPORT, VERIZON, 2015