Skip to Content

Det europeiska direktivet SCA (strong customer authentication – stark kundautentisering) gäller fullt ut för betalningar både i butik och online från och med den 1 januari 2021. Syftet med direktivet är att minska bedrägerier och öka säkerheten för betalningar. Till din hjälp har vi skapat en checklista över vad du behöver göra för att kunna fortsätta ta betalt.

Checklista – gör din e-handel redo för SCA

Vad är SCA (stark kundautentisering)?

SCA står för stark kundautentisering och är ett EU-direktiv som ingår i lagen PSD2 (Payment Service Directive 2). Direktivet innebär att det vid kortbetalning numera krävs tvåfaktorautentisering för att köpet ska godkännas, om inte en undantagsregel används av inlösare eller utgivande bank. Syftet med direktivet är att öka säkerheten för konsumenten och minska bedrägerier i Europa. SCA trädde i kraft den 14 september 2019 och omfattar både betalningar i fysisk butik och online.