Avregistering av e-post

Du kan välja bort marknadsföring av e-post från Mastercard genom att skicka din e-postadress till CRM_Global_Digital_Marketing@mastercard.com.

Om du senare begär att få marknadsföringsemails från Mastercard, kommer denna begäran att åsidosätta denna borttagning.