Ansvarsfrihetsskydd

När du använder ditt Mastercard är du skyddad mot bedrägerier. 

Du kan vara lugn och veta att den finansiella institutionen som utfärdat ditt Mastercard kort inte håller dig ansvarig för ”obehöriga transaktioner.” Som kortinnehavare av Mastercard gäller ansvarsfrihet för alla dina inköp i butiker, via telefonen, på nätet eller via en mobilenhet och uttagstransaktioner. Som kortinnehavare kommer du inte hållas ansvarig för obehöriga transaktioner om:

  1. du har vidtagit rimliga åtgärder för att skydda ditt kort från förlust eller stöld; och
  2. du omedelbart har rapporterat till din bank när du upptäckt att du har förlorat ditt Mastercard eller att det blivit stulet.

Om du misstänker att det har förekommit obehörig användning på ditt konto och du uppfyller de ovannämnda villkoren, kan du vara lugn och vara säker på att du är skyddad av ansvarsfrihet.

Ansvarsfriheten gäller inte för följande (eller vissa) Mastercard betalkort: Företagskort, oregistrerade kontantkort eller presentkort.

Vad ska jag göra

Om du har frågor angående Ansvarsfrihetsskyddets täckning eller om du misstänker obehörig användning av kortet, kontakta din bank OMEDELBART.

I kraft 17 oktober 2014