Mastercard för handlare

Dagens kunder har allt färre kontanter på sig. De har ekonomisk flexibilitet tack vare sina kort och som handlare är det därför viktigt att acceptera kortbetalningar

Dra nytta av vårt globala nätverk för betalningar. Kontakta en kortinlösare för mer information och hjälp med att komma igång

Kortacceptans – dina fördelar

Översikt över fördelarna kring ett samarbete med Mastercard®

Bekämpa kortbedrägerier med teknik som EMV-chip, SecureCode® och mycket mer

Mer information om hur vår teknik skyddar ditt företag

Betala enkelt med Masterpass

Masterpass

Viktig information för handlare

Om Interchange

Interchange är en avgift som handlarens bank betalar för att behandla en betalningstransaktion. Denna täcker risker och kostnader som kortutgivaren ådrar sig genom att upprätthålla konton för kortinnehavarna. Mastercard har rätt att etablera standardiserad interchange över nationsgränser och inom ett land. Mastercard använder samma förfarande när vi etablerar interchange över hela världen. En standardiserad interchange säkerställer att Mastercards kort utfärdas på bred basis och att Mastercard accepteras i många butiker.

Mastercard är en pionjär inom branschen när det gäller att skapa ett system för interchange med full insyn. Nedan hittar du dokument för nedladdning som beskriver interchange inom EES-området samt den interchange som Mastercard har etablerat för just ditt land. Vi uppmuntrar handlare att prata med kortinlösare, eller andra tjänsteleverantörer som tillhandahåller korttjänster, gällande Mastercards interchange, nätverk och villkor.

Ytterligare information

Mastercards officiella regler och dokument

Mastercard Rules (på engelska)

Transaction Processing Rules (på engelska)

Chargeback Guide (på engelska)

Aktuella Rules och Bulletins hittar du även på Mastercard Connect™

Hitta en payment facilitator