Så fungerar betalningsprocessen

Här är en översikt över vad som händer bakom kulisserna och mellan de olika partnerna som är involverade

Steg 1: Kunden betalar med Mastercard

Kunden köper varor/tjänster från en handlare.

Steg 2: Betalningen verifieras

Handlarens terminal hämtar information från kortet och skickar denna på ett säkert sätt till kortinlösaren.  

Steg 3: Transaktionen skickas

Handlarens kortinlösare skickar en begäran om auktorisation till Mastercard.  

Steg 4: Auktorisering begärs

Mastercard skickar förfrågan om auktorisation till kortutgivaren. 

Steg 5: Auktoriseringssvar

Kortutgivaren tar ställning till förfrågan om auktorisation och beslutar om godkännade. Ett auktorisationssvar skickas tillbaka till handlaren. 

Steg 6: Handlarens betalning

Kortutgivaren dirigerar betalningen till handlarens kortinlösare och sätter in betalningen på handlarens konto.