Vad ska du göra om du utsätts för bedrägeri

Mastercard har en etablerad process som hjälper dig att skydda ditt företag

När du misstänker bedrägeri

Om dina anställda vid ett köp har misstanke om ett kort eller en kortinnehavare, be dem ringa er kortinlösares kundtjänst för att begära en kod 10-autentisering (Code 10 authorisation).

En begäran om en kod 10-autentisering meddelar kortutgivaren att det finns misstankar om bedrägeri, utan att du visar det för kunden. Under ett samtal då en kod 10 har begärts kommer din kortinlösare att be om information angående transaktionen. Den anställde som ringer kommer att kopplas vidare till en specialistavdelning som ger mer information om lämpliga åtgärder.

Kod 10: Att göra en autentiseringsbegäran

Utbilda dina anställda så att de behåller lugnet om de misstänker bedrägeri. Se till att de ringer autentiseringscentret omedelbart. När handläggaren svarar ska dina anställda säga ”Jag har en kod 10 autentiseringsbegäran”. Följ sedan dessa steg:

  • Behåll lugnet och undvik att oroa kortinnehavaren.
  • Lämna inte tillbaka kortet till kunden.
  • Svara på handläggarens frågor i normal samtalston med “ja” eller “nej”.
  • Följ handläggarens instruktioner.
  • För din personals säkerhet, försök inte att konfrontera eller gripa kunden.

Rapportera bedrägeri

Ibland sker bedrägeri trots alla förebyggande åtgärder. 

Vem du ska kontakta

  • Din bank
  • Ditt juridiska ombud
  • Din lokala polismyndighet