Säkerhet vid näthandel

Internet skapar nya möjligheter för handlare att sälja varor och tjänster. Varje år betalas varor och tjänster för flera miljarder kronor via kort, där handlaren inte ser kunden eller kortet. Mastercard har säkra betalningsprocesser som minskar risken för kortbedrägerier och ger kortinnehavare extra trygghet när de handlar online, via postorder eller över telefon.

1. Undvik bedrägerier på kort “som inte syns”

Bedrägerier kan vara en risk vid försäljning via postorder, telefon och internet, eftersom kunden vinte ser kunden eller kortet. Företag kan minska risken för falska transaktioner genom en rad olika skyddsåtgärder.

Verifiera kortinnehavarens telefonnummer.

Innan du levererar varor, ring det telefonnummer som kunden angivit för att verifiera transaktionen. Bedragare kan sällan verifiera information som de ursprungligen angivit eftersom de beställer varor slumpmässigt och inte behåller några register av beställningarna.

Var extra försiktig med expressleveranser – det kan indikera en falsk transaktion.

Se upp med beställningar från tidigare kunder vars aktuella beställning avviker från tidigare.

2. Använd kortverifieringsprogrammet CVC 2

CVC 2 är en tresiffrig kod som är tryckt på baksidan av alla Mastercard-kort. Den här säkerhetsåtgärden verifierar att köparen innehar det faktitiska kortet när transaktionen genomförs. Handlare får inte spara CVC-koder, inte heller information från en magnetremsa.

För ytterligare information om CVC 2, kontakta din bank eller tjänsteleverantör.

3. Skydda transaktioner på nätet med Mastercard SecureCode®

Mastercard SecudeCode gör näthandel säkrare för både handlare och kunder genom att  kortinnehavare kontrolleras för varje transaktioner. Mastercard SecureCode minskar återbetalningar och bedrägerier och ger trygghet för både kunder och handlare som utför elektroniska transaktioner. På så sätt främjas näthandel och riskerna minskar.

4. Mastercards dataskydd för webbplatser.
 

Du kan skydda ditt företag och dina kunder mot hackare och andra typer av säkerhetsbrott genom att delta i Mastercards program Dataskydd för webbplatser (Mastercard Site Data Protection Programme). Det här programmet tillhandahåller krav, riktlinjer och verktyg som förbättrar din säkerhet genom att hitta svagheter i säkerhetsprocesser och webbplatskonfigurationer.