Förlorat kort

Rätt åtgärder vid förlorat kort

Hemma

 • Kontakta omedelbart din bank som gett ut ditt kort och anmäl kortet som förlorat eller stulet. De flesta bankerna erbjuder ett servicenummer som är tillgängligt 24 timmar om dygnet, som du hittar på baksidan av kortet eller på kortfakturan.
 • Du kommer att uppmanas att ange ditt kortnummer, och det hittar du oftast på fakturan från din bank som utfärdade kortet.
 • Du får vanligtvis ett ersättningskort från din bank inom 1-2 arbetsdagar.

I utlandet

 • Skriv ner servicenumret till din bank som gett ut kortet separat innan avresan.
 • Kontakta din bank som gett ut kortet. Om du inte har möjligheten att meddela kortförlusten till din bank kan du kontakta vår globala tjänst.
 • Ange ditt kortnummer.
 • Kortet spärras omedelbart. Fram till att du har tagit emot ersättningskortet tillhandahåller vår kontantservice för nödsituationer dig snabbt och okomplicerat med kontanter.

Vi rekommenderar att du beaktar våra anvisningar för hantering av kortet. Nedan hittar du användbara tips för din resa

 • De flesta bankerna erbjuder ett servicenummer som är tillgängligt 24 timmar om dygnet, som du hittar på baksidan av ditt kort eller på kortfakturan. Skriv ner detta nummer innan du påbörjar resan, och förvara det separat från dina kort eller spara numret direkt på din mobiltelefon.
 • Notera även Mastercards servicenummer för nödsituationer.
 • De nationella och internationella servicenumren för nödsituationer hittar du här.
 • Skriv ner ditt kortnummer och förvara det separat från ditt kort. Vid förlust måste du ange detta till din bank eller det finansinstitut som get ut kortet. 
 • Skriv aldrig ner din PIN-kod på ditt kort och förvara den aldrig tillsammans med kortet. Vid en förlust eller stöld kan det hända att kontanter tas ut från ditt konto innan du har kunnat spärra kortet