Tjänster vid nödsituationer

Vi hjälper dig

Som franchisegivare ger Mastercard ut licenser till banker och finansinstitut för att ge ut Mastercard®-kort. De har i regel egna servicenummer som är tillgängliga dygnet runt vid nödsituationer (kortförlust, kortspärrning). Vårt tips: spara numren i din mobiltelefon, för att alltid ha dem till hands.

Dessutom har Mastercard upprättat en global tjänst för nödsituationer - Mastercard Global Service för alla dina kortrelaterade behov. Ring oss 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året och vi ansluter dig till en handläggare som pratar ditt språk och som kan hjälpa dig med:

  • Förlorade eller stulna kort
  • Ersättningskort
  • Förskott i kontanter
  • Hitta en uttagsautomat som accepterar Mastercard®-, Maestro®- och Cirrus®-kort
  • Tillgång till kontoinformation
  • Tillgång till gällande förmåner för kortet

Utanför USA

För länder som inte är listade i vår katalog kan du ringa följande kostnadsfria nummer (mottagaren betalar) till USA genom att be en internationell operatör ringa 001-636-722-7111

Inom USA

Vid nödsituationer, ring 001-800-Mastercard

Vårt tips:


Notera servicenumren för nödsituationer samt ditt kortnummer innan du reser. På så sätt kan du omedelbart spärra ditt kort via servicenumret i en nödsituation.