Skip to Content

Mastercard vill bidra till en hållbar framtid i allt vi gör. Tre av våra viktigaste fokusområden är hållbarhet, innovation och inkludering. Hållbarhet går som en röd tråd genom vårt arbete, även när det kommer till våra två andra fokusområden innovation och inkludering. På den här sidan kan du läsa om hur vi ser på hållbarhet och om vårt ständigt pågående arbete för en mer hållbar framtid.

Genom både lokala och globala initiativ vill vi främja hållbarhet bland våra företagskunder och konsumenter, få alla att känna sig inkluderade i det digitala betalsamhället och driva tekniken framåt genom innovativa lösningar som gör gott för både människa och miljö. Vårt ansvar är också att bedriva affärer på ett öppet sätt där vi tar hänsyn till jordens resurser och oss människor.