Skip to Content

Mastercards hjärta ligger i att stötta lokala företag med stora ambitioner. Med globala muskler och bred kunskap skapar vi möjligheter för mindre aktörer att ta nästa steg. Från och med våren 2020 har vi delat upp Lighthouse i två olika initiativ: MASSIV och FINITIV. Här berättar vi mer om vad det innebär.

Mastercard Lighthouse MASSIV

2020 introducerades partnerskapsprogrammet MASSIV (Make And Scale Social Impact Vision). Genom det här initiativet fokuserar vi, tillsammans med våra samarbetspartners, att stötta nystartade social impact-bolag med en hög potential att uppnå FN:s hållbarhetsmål på en global nivå. Lyckas vi med detta kan vi tillsammans bidra till en positiv samhällsförändring genom att öka livskvaliteten för en miljard människor innan 2025. Och det är vårt mål!

Deltagarna i Lighthouse MASSIV får först träffa programmets advisory board, vilket är handplockade företagsledare och experter på externa relationer från hela världen. I det här skedet vill vi hitta nya partnerskap och samarbeten. Varje nytt partnerskap kvalitetssäkras av experter inom juridik, design och teknik innan resultatet rapporteras tillbaka till Lighthouse MASSIV:s advisory board. Den slutliga vinnaren i MASSIV är det team som presenterar det partnerskap som har störst möjlighet att nå ut till flest människor.

Mastercard Lighthouse FINITIV

FINITIV (fintech-initiativ) avser att para ihop fintech-startups med rätt företagspartners för att stärka hela ekosystemet för finansiella tjänster och skapa tillväxt för samtliga parter. Under programmet FINITIV får deltagarna möjlighet, att i workshop-format, presentera sig och sin idé för potentiella investerare. Förutom att träffa oss på Mastercard, våra bankpartners och potentiella investerare, får deltagande startups både teknisk, legal och finansiell rådgivning, samt hjälp med marknadsföring